Coordonatori

Coordonator Simpozion

Stud. Mădălin Florentin GRIGORE - Prefectul Studenţilor USAMV

Drd. Maria Maruni CODREA – Manager de proiect

Facultatea de Agricultură

Stud. Larisa BÎLC

Facultatea de Horticultură

Drd. Iulia GLIGA
Drd. Maria Olivia MOLDOVAN

Stud. Deniz YLDIRIM

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Stud. Bogdan BUTILCĂ

Facultatea de Medicină Veterinară

Stud. Corina BEREȘ

Stud. Andrei UNGUR

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Stud. Bogdan RUSU
Stud. Sabina MIRĂUȚĂ