Comitet de organizare

Ing. Maria Maruni CODREA – Prefectul Studenţilor USAMV

1. Facultatea de Agricultură:

2. Facultatea de Horticultură:

3. Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii:

4. Facultatea de Medicină Veterinară:

5. Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor: