Coordonatori

Coordonator Simpozion

Ing. Maria Maruni CODREA – Prefectul Studenţilor USAMV

Facultatea de Agricultură

Drd. Adriana OPINCARIU
Stud. Marina MARIAN
Stud. Denisa MESEȘAN

Facultatea de Horticultură

Drd. Iulia GLIGA
Drd. Maria Olivia MOLDOVAN
Stud. Oana LUNGU
Stud. Valentin BOICU

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Stud. Bogdan BUTILCĂ
Stud. Mihaela NECEL

Facultatea de Medicină Veterinară

Stud. Corina BEREȘ
Stud. Mircea- Andrei VALEANU

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Stud. Raluca Ioana BALINT
Stud. Alina Madalina PETRICI