Instrucțiuni de prezentare a lucrării

Prezentarea lucrării

·        formatul documentului Power-Point 97-2003 (ppt, nu pptx!)

·        documentul va fi trimis pe e-mail, având următoarea denumire: (PRENUME_NUME_SECȚIUNEA, (ex: IOAN_POP_01AGRICULTURĂ)

·        fiind susţinere publică, oricine poate asista în sala în care se susţin lucrările

·        prezentarea: 5-10 minute, după care vor urma întrebările

·        structura  PowerPoint - aproximativ 10 - 15 slide-uri

Reguli generale

·        evitaţi culorile care nu oferă contrastul necesar unei urmăriri facile

·        evitaţi efectele prea complicate şi care necesită prea mult timp

·        încercaţi să respectaţi regula 6x6 (maxim 6 rânduri/slide, maxim 6 cuvinte/rând)

·        încercaţi să vorbiţi cu comisia nu cu ecranul de proiecţie

·        încercaţi să nu citiţi de pe slide-uri

Cerinţe privind prezentarea lucrărilor (caracter orientativ)

Slide 1: Va cuprinde, antetul universităţii, titlul lucrării, autor  şi  coordonatori

·        aici veţi prezenta motivaţia lucrării şi a temei abordate.

Slide 2: Cuprinsul lucrării.

Slide 3: Material şi metodă

·        aici veţi prezenta de ce aţi ales metoda şi materialul din cercetare

Slide 4-7: Rezultate şi discuţii

·        aici veţi prezenta cercetarea derulată, rezultatele obţinute şi interpretarea acestora

Slide 8: Contribuţie proprie

·        aici veţi prezenta ce aţi adus nou (analiza originală asupra unei zone etc.)

Slide 9: Concluzii

·        aici veţi prezenta concluziile la care aţi ajuns în urma cercetării derulate

Slide 10: Mulţumiri