Secțiuni și comisii

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ 

01. Agricultură

02. Protecţia mediului şi dezvoltare sustenabilă

03. Biologie

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

04. Horticultură

05. Peisagistică

06. Silvicultură

07. Economie şi dezvoltare rurală

07. Agribusiness

08. Măsurători terestre şi ştiinţe exacte

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ȘI BIOTEHNOLOGII

09. Secţiunea Zootehnie

10. Secţiunea Biotehnologii

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ 

11. Ştiinţe preclinice

12. Ştiinţe clinice

FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR

13. Ingineria şi tehnologia produselor alimentare

14. Controlul şi expertiza produselor alimentare