Termene limită

18.04.2019, ora 20:00 - Înscrierea candidaţilor - depunere titlu (română şi engleză) - pentru înregistrare:

Facultatea de Agricultură aici

Facultatea de Horticultură aici

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii aici

Facultatea de Medicină Veterinară aici

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor aici

30.04.2019, ora 20:00 – Termen de depunere a rezumatelor (conform modelului, în limba română și engleză).

30.04.2019, ora 20:00 – Confirmarea acceptării lucrărilor (prin e-mail către participanţi)

12.05.2019 ora 20:00 - Termen de depunere a prezentărilor ((prezentare Power-Point, format 97-2003))


Trimiterea rezumatelor se face prin e-mail, la adresa Facultăţii la care doriţi să participaţi:

Facultatea de Agricultură

e-mail: simpozionagricultura@usamvcluj.ro

Facultatea de Horticultură

e-mail: simpozionhorticultura@usamvcluj.ro

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

e-mail: simpozionzootehnie@usamvcluj.ro

Facultatea de Medicină Veterinară

e-mail: simpozionmedicinaveterinara@usamvcluj.ro

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

e-mail: simpozionsta@usamvcluj.ro