Termene limită

18.04.2018, ora 20:00 - Înscrierea candidaţilor - depunere titlu (română şi engleză) - pentru înregistrare aici

24.04.2018, ora 20:00 – Termen de depunere a rezumatelor (conform modelului, în limba română și engleză).


Trimiterea rezumatelor se face prin e-mail, la adresa Facultăţii la care doriţi să participaţi:

Facultatea de Agricultură

e-mail: simpozionagricultura@usamvcluj.ro

Facultatea de Horticultură

e-mail: simpozionhorticultura@usamvcluj.ro

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

e-mail: simpozionzootehnie@usamvcluj.ro

Facultatea de Medicină Veterinară

e-mail: simpozionmedicinaveterinara@usamvcluj.ro

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

e-mail: simpozionsta@usamvcluj.ro


24.04.2018, ora 20:00 – Confirmarea acceptării lucrărilor (prin e-mail către participanţi)

25.04 - 02.05.2018 – Depunerea lucrărilor (prezentare Power-Point, format 97-2003)